EVOLUUTIO - TEORIA KRIISISSÄ
KYMMENEN TOSIASIAA EVOUSKONTOA VASTAAN

Eräät tämän päivän kiihkeimmistä tieteellisistä keskusteluista käydään evoluutioteorian ja luomistieteen välillä. Oleellisia kysymyksiä ovat esimerkiksi universumin ikä, väittely nuoren ja vanhan maan teorioiden välillä ja kysymys siitä, onko uusien lajien syntymisessä kyse rappeutumisesta vai kehittymisestä. Tieteellinen kehitys 1900-luvulla on ollut nopeaa, ja tämänhetkinen todistusaineisto viittaa vahvasti suhteellisen nuoreen universumiin ja maapalloon, jonka elämän muutosprosessit johtavat äärimmäisen harvoin tai eivät koskaan uusien hyödyllisten geenien syntyyn.

Seuraavassa on luetteloitu erilaisia syitä, jotka yskittäinkin olisivat päteviä syitä kyseenalaistaa evolutionäärinen maailmankuva. Mikäli arvioimme kunkin väitteen pitävän paikkaansa vain 5 % todennäköisyydellä (mikä on selvä aliarvio), nämä 20 argumenttia riittävät madaltamaan evoluution oikeassa olemisen todennäköisyyden nollaan.[1]

SANO EVOLUUTIOLLE EI!

Viitteet

1. 20 x 0,05 = 1, jolloin luomisen todennäköisyys on siis 1. Q.E.D.
2. Singh, Simon: Big Bang: Maailmankaikkeuden synty: Kaikkien aikojen tärkein tieteellinen läpimurto ja miksi se on hyvä tuntea. (Big Bang: The origin of the universe, 2005.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 951-31-3360-5.
3. Tähdet ja avaruus, 29.1.2013.

Kirjoitettu: 13. tammikuuta 2012
Päivitetty viimeksi: 10. helmikuuta 2013

(Takaisin etusivulle.)