Evolutionismin ja kreationismin vertailua klassisen logiikan valossa

Mitä enemmän luomakuntaa tarkkailen, sitä vahvemmaksi lujittuu tietoni siitä, ettei se ole voinut syntyä sattumalta. Jatkuvasti elämän monimutkaisuutta pohtiessani havaitsen yhä uusia ilmiöitä, jotka ovat täysin järkeviä, mikäli niiden alkuperäksi oletetaan älykäs suunnittelija, mutta jotka evoluutioteorian lähtökohdista tarkasteltuna eivät tee mitään järkeä ja ovat evolutionismin tärkeimpien prinsiippien vastaisia.

Tämänkaltaisilla loogiseen päättelyyn perustuvilla oletuksilla olisi tietenkin hyvin vähän todistusvoimaa, mikäli geologinen, biologinen ja astrologinen todistusaineisto tukisi evolutionismia. Mutta koska Raamatun perusteella tiedämme maailman olevan luotu kuudessa päivässä, muodostavat nämä havaintoni edelleen lisää näyttöä evolutionismia vastaan, kreationismin puolesta. Näin luonto itse todistaa luomisestaan joka päivä meille kaikille.

Pyrin tähän artikkeliin lisäämään aina uudet havaintoni sitä mukaa kun niitä kertyy.

Lajiutumisen perusteet: kehitys vai rappio?

Evoluutioteoria on kokonaisvaltainen teoria joka käsittelee maailmankaikkeuden syntyä ja elämän kehitystä. Sen mukaan maailma sai alkunsa kaaoksesta, joka sitten sattumanvaraisesti on kehittynyt yhä monimutkaisemmiksi rakenteiksi. Jossain vaiheessa elämä syntyi tämän kaaoksen vaikutuksesta (evoluutioteorian mukaan nuoren maapallon nykyisille eliöille elinkelvottomat olosuhteet itseasiassa olivat elämän synnylle otollisimmat mahdolliset), jolloin se alkoi vääjäämättä kehittyä yhä kehittyneemmiksi elämänmuodoiksi.

Kreationistit kiistävät tämän käsityksen ja katsovat, että maailman on täytynyt syntyä Jumalan luomana. Heidän mukaansa Raamatun kertomus näistä tapahtumista on paikkaansapitävä, eikä maailma ole voinut syntyä itsestään, koska luonnossa havaitsemme kaiken ajautuvan jatkuvasti kohti epäjärjestystä, ellei jokin älyllinen prosessi tietoisesti järjestä sitä. Esimerkiksi roskakorin kaatuessa roskat automaattisesti alkavat levitä yhä laajemmalle alueelle, sen sijaan että ne kerääntyisivät takaisin roskikseen. Kreationistien mukaan eliölajeissa tapahtuvat vähittäiset muutokset (mikroevoluutio) eivät johda kehitykseen, vaan päinvastoin rappioon, kun haitalliset mutaatiot kasaantuvat.

Vain toinen näkemys voi olla oikeassa.

Geologisista todisteista tiedämme, että monet alueet, jotka nyt ovat kuivalla maalla, ovat entistä merenpohjaa. Tämä todistaa maailmanlaajuisen tulvan puolesta. Havainnot avaruudesta osoittavat, että entropia kasvaa jatkuvasti ja maailmankaikkeus muuttuu termodynamiikan toisen pääsäännön mukaisesti tasaisemmaksi, energiaerojen tasoittuessa. On siis tarvittu jokin älykäs ohjaus, joka on alun perin saanut aineen kasaantumaan planeetoiksi, tähdiksi, ym. ja sitten järjestänyt nämä struktuurit aurinkokunniksi, galakseiksi jne. jne. Myöskään biologiassa emme havaitse eläinten spontaanisti muuttuvat toisiksi lajeiksi, vaan tähän tarvitaan ihmisen tekemää jalostusta.

Kaikki nämä tosiasiat puhuvat älykkään suunnittelun puolesta.

Myös Raamatun todistusvoima on kiistaton. Kaikki Raamatun profetiat ovat tähän mennessä toteutuneet, ja vaikuttaa siltä että loputkin tulevat tosiksi piakkoin. Miljoonat ihmiset ovat saaneet lohdun Raamatusta ja tehneet sen innoittamina parannuksen. Joka vuosi tuhannet narkomaanit ja prostituoidut luopuvat rikollisuudesta Raamatun ansiosta.

Sattumasta järjestystä?

Kehitys- ja rappioteorioita voidaan vertailla myös logiikan kannalta. Tällöin älykkään suunnittelun teorian etumatka evolutionismiin on musertava.

Evoluution mukaan sattumanvaraisesti eliöihin syntyvät parannukset yleistyvät jatkuvasti, kunnes edellisen vaiheen vähemmän kehittyneet yksilöt ovat kokonaisuudessaan hävinneet. Tämän jälkeen syntyy uusi parannus, joka jälleen yleistyy. Näin lajit kehittyvät jatkuvasti korkeammalle tasolle.

Mielestäni on äärimmäisen kyseenalaista, voiko sattumalta todella syntyä järjestystä. Se sotii kaikkea arkista kokemusta vastaan. Rappeutumisen periaate taas on helposti sisäistettävissä ja jopa ilmeinen: eikö sitä paitsi olekin kohtalaisen selvää, että luontokappaleiden välisessä kilpailussa huonoimmat selviävät ja yleistyvät, koska haitallisia mutaatioita syntyy koko ajan väistämättä aina vain lisää ja lisää?

Mikroevoluutio todistaa kreationismista

Ateistien mukaan eläinlajit muuttuvat evoluution myötä uusiksi lajeiksi. Tällaista ei (tietenkään) ole ikinä luonnossa havaittu. Sen sijaan eliölajien sisäinen muuntelu sukupolvesta toiseen on hyvin hidasta. Tätä kutsutaan mikroevoluutioksi, koska siinä laji itsessään muuttuu hieman erilaiseksi mutaatioiden (aina haitallisia!) kautta uusiksi lajeiksi jakaantumisen sijaan. Evoluution väittämä spontaanisti toisikseen muuttuvista lajeista ei siis kestä tieteellistä tarkastselua.

Ihmeparantumiset

Jälleen aihe, jota evoluutio ei kykene selittämään. Evoluution mukaanhan haitalliset ominaisuudet karsiutuvat, ts. heikot kuolevat ja vahvat jyräävät heidät armotta alleen. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan aina tapahdu, vaan uskon voimalla tapahtuu ihmeparantumisia jatkuvasti kaikkialla maailmassa. Ensimmäiset ihmeparantumiset kuvataan jo Raamatussa, kun Jeesus Kristus parantaa pelkällä kosketuksellaan mm. spitaalisia ja kuolleita. Evoluutiota paremmin ihmeparantumiset selittyvätkin laupiaalla Jumalalla, joka rakastaa kaikkein heiveröisimpiäkin lapsiaan. Tällaiseen armoon ei evolutionismin paukut millään riitä!

Suunnittelijan todennäköisyys

Ateisti Richard Darwinsin mukaan Jumalan olemassaolo on epätodennäköistä, koska suunnittelijan sattumalta syntyminen on epätodennäköisempää kuin suunnitellun asian sattumalta syntyminen. Tässä päättelyketjussa ei tietenkään ole mitään järkeä, sillä suunniteltu asia ei voi syntyä sattumalta. Määritelmän mukaan suunniteltu asia on suunnittelijan luoma, ja luontoa tutkiessamme havaitsemme sen olevan suunniteltu. Näin luonto ei voi olla syntynyt sattumalta vaan sillä täytyy olla suunnittelija (Jumala). Oikeastaan Darwins onnistui Jumalharha-kirjallaan vain jälleen kerran osoittamaan Jumalan kiistattoman olemassaolon. Darwinsin jumaltodistus on looginen, mutta tunnetustihan Jumalan olemassaololle toki on myös biologisia ym. todisteita.

Darwinsin premissit ovat sitä paitsi muutenkin virheellisiä. Jumala ei ole syntynyt sattumalta, oikeastaan Hän ei ole syntynyt mitenkään muutenkaan. Ikuisesti olemassa ollut kun ei ole voinut syntyä.

Havaintoja yksittäisistä eliölajeista

Kärpäset ja ampiaiset

Eräät kärpäslajit muistuttavat ulkonäöltään ampiaisia. Ne ovat karvaisia ja musta-kelta-raidallisia, joten vaikka niillä ei olekaan myrkkypiikkiä, muut eläimet välttävät niitä. Evoluution mukaan populaatiossa yleistyy aina sen hetken kelpoisin mutaatio, jolloin siis kehitys ohjautuu kohti (sillä hetkellä) parasta ratkaisua ja syrjäyttää muut. Noh, ampiaisista tiedämme, että paras mahdollinen ratkaisu on hankkia aseistusta, koska kerran jo pelkkä ampiaisen matkiminen herättää muissa lajeissa kauhua. Jos evoluutio pitäisi paikkaansa, myös kärpäsillä olisi myrkkypiikki.

LISÄYS: Eräs evolutionisti jonka kanssa keskustelin, yritti väittää minulle, että kärpästen kohdalla ampiaisen MATKIMINEN on ollut paras mahdollinen ratkaisu. Jos pelkkä raidallisuus riittää, niin miksi ampiaisillakaan sitten olisi piikkiä, mutta silloinhan koko touhussa ei olisi mitään järkeä koska kellään ei olisi syytä pelätä sen enempää ampiaisia kuin kärpäsiäkään. :-)

Elävät fossiilit

Evoluution mukaan jotkin eläimet, kuten siilit ja varsieväkalat, ovat pysyneet vuosimiljoonia samanlaisina. Kuitenkin samaan aikaan oletetaan tapahtuneen muissa lajeissa suunnattomasti edistymistä, esim. dinosaurus on kehittynyt nisäkäsliskoksi, nisäkäslisko nisäkkääksi, nisäkäs kädelliseksi, kädellinen simpanssiksi ja simpanssi lopulta ihmiseksi. Tässä nähdään taas, miten evolutionistit yrittävät samaan aikaan sekä pitää kakun että syödä sen. Välillä evoluutio siis toimii ja sitten välillä taas ei toimi ollenkaan. Koska evoluution nopeus on vakio (ns. molekyylikello-hypoteesi), myös elävien fossiilien olisi kuluneena aikana pitänyt kehittyä samaa tahtia kuin nisäkkäiden. Jos taas oletetaan, että elävät fossiilit olivat jo miljoonia vuosia sitten kehittyneet korkeimmalle mahdolliselle tasolle, niin silloinhan myös nisäkkäät olisivat olleet tuolla tasolla ja niiden kehitys pysähtynyt samaan aikaan elävien fossiilien kanssa.

Kreationistinen selitys on jälleen ylivertainen. Jos oletamme Jumalan luoneen lajit sellaisiksi kuin ne ovat, ei ole mitään ongelmaa kehitysnopeuksien eroissa.

Myrkylliset eläimet ja kasvit

Evoluutiossa hyödyllisin mutaatio on aina vallitseva. Voidaan kysyä, kuinka hyödyllistä on olla myrkyllinen. Yksilölle siitä voi ollakin etua, mutta ekosysteemille kokonaisuudessaan myrkylliset lajikkeet ovat haitallisia (ne tappavat muita lajeja, niitä ei voi syödä, jne.). Evoluutioteoria siis karsisi nämä kokonaisuuden kannalta haitalliset mutaatiot nopeasti pois, koska se tähtää aina parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Jumala sen sijaan on pyrkinyt luomaan maailman tasapainoon. Metsästäjien olemassaolo on yhtä tärkeää kuin saaliseläintenkin. Muutoin saaliseläimet lisääntyisivät holtittomasti, kunnes ne söisivät kaikki kasvit, minkä jälkeen ne itsekin kuolisivat nälkään. Tämähän on nyt tapahtumassa, koska ihminen kuvittelee evoluution ansiosta omaavansa "vahvimman oikeuden" ja on hävittänyt metsästäjät lähes sukupuuttoon. Ennen evoluution keksimistä ihminen eli sopusoinnussa luonnon kanssa.

Niiden kasvissyöjien, joilla ei ole luonnollisia vihollisia, määrää rajoittavat myrkylliset kasvit.

Puut kasvavat kilpaa pituutta

Tässäpä pähkinä evoluutikoille. Mitä hyötyä puulle on muka pituudesta? Yhtä hyvin puut voisivat olla metrin mittaisia ja muodostaa tasaisen maton. Jos istuttaa puun niitylle, niin ei sillä ole mitään merkitystä, minkä mittainen se on! Miksi evolutiivisesti puut siis muka olisivat kehittyneet pitkiksi, kun ne lyhyinä pärjäävät yhtä hyvin? Jos pituus olisi muka puun menestymisen mitta, niin miksi taimet edes ikinä kasvavat aikuisiksi puiksi, ovathan ne selvästi aikuisia puita lyhyempiä ja siksi niiden evolutiivisesti pitäisi hävitä aikuisille puille ja karsiutua kilpailussa pois kauan ennen kuin ne saavuttavat täysikasvuisuuden?


Kirjoitettu: Kesä 2012
Päivitetty viimeksi: Kesä 2012

(Takaisin etusivulle.)