Kreationismi — nykypäivän tiede.
Osa 1: Johdanto.

Varoitus! Tämä sivu kertoo tieteestä (kreationismistä) objektiivisesti nykytieteen valossa eikä siten käsittele evoluutiota tai muita uskontoja.

Kuten niin monesti aiemminkin, on yhteiskunnassamme tänä päivänä oikea tiede täydellisesti unohdettu ja ajettu marginaaliin. Tämä on sitäkin surullisempaa, kun otetaan huomioon, että tieteellisessä keskustelussa kreationismin[1] merkitys on jatkuvasti noussut ja tänä päivänä sen valta-asema erityisesti Yhdysvaltojen tiedemaailmassa on kiistaton. Voitaneen sanoa, että evoluutio — 1800-luvun teoria, jonka lähtökohdat ovat tuon ajan virheellisissä tieteellisissä käsityksissä sekä kolonialismia oikeuttaneissa rotuopeissa — on viimein jäämässä menneisyyteen, jonne se kuuluukin. Samalla tieteellinen kreationismi on asiantuntijoiden piirissä saavuttamassa sille kuuluvan aseman.

Tällä artikkelisarjalla on kolme tarkoitusta. Ensinnäkin tavoitteenani on tuoda suomalaisen yleisöön tietoon ne faktat, jotka kiistattomasti osoittavat Raamatun kuvaaman luomiskertomuksen historiallisen paikkaansapitävyyden. Toisekseen on korkea aika paljastaa, kuinka paljon ns. ''tiedeyhteisö'' ihmisiltä salaa tosiasioita ja kuinka evolutionistitiedemiehet ovat kyenneet ajamaan peruskoulun uskonnonopetuksen marginaaliin — ja samalla tuomaan aivan toisenlaisen uskonnon keskeiseksi osaksi lähestulkoon jokaista kouluainetta. Kolmanneksi tämä artikkelisarja on esimakua valmistelemastani kirjasta, jota aion tarjota peruskoulun yläasteen biologian oppikirjaksi.[2]

Artikkelini Kreationismi — nykypäivän tiede julkaistiin ensimmäisen kerran jo joulukuussa 2007. Sen jälkeen olen laajentanut tekstiä mittavasti ja lisännyt siihen kymmenittäin lähdeviitteitä sekä uusimman tieteellisen tutkimuksen tuloksia. Olen myös pyrkinyt levittämään sitä kaikin mahdollisin keinoin. On ollut surullista huomata, miten helposti tosiasioiden levittäminen leimataan pseudotieteeksi ja kuinka usein minulle on naurettu ja minua on pilkattu mielisairaaksi.[3] Tavoitteenani ei suinkaan ole ollut pakottaa ihmisiä omaksumaan omaa maailmankuvaani, kuten evolutionistit pyrkivät tekemään, vaan rikastaa tieteestä populaareissa yhteyksissä käytyä ajatustenvaihtoa sekä saattaa ihmisten tietoon, että evolutionismille on olemassa vakavasti otettavia vaihtoehtoja.

Koska en halua sivustoni olevan pelkkä mitätön pamfletti ja mielenpiteeni-ilmaisusivu, vaan luotettava ja laaja, joskin tiivis, ensyklopeedia siitä, mitä voimme Raamatun ja tieteen avulla Jumalan Luomakunnasta selvittää, olen pyrkinyt aina kaikissa yhteyksissä esittämään mahdollisimman paljon selviä todisteita ja hyvin varmistettuja tietoja. Lisäksi esitän myös joitakin omia pohdintojani ja löydöksiä, joita olen harrastelijatiedemiehenä tehnyt. Jokaisen artikkelisarjan osan lopussa on lisäksi kysymys tai kysymyksiä, joiden pohtiminen auttaa kasvamaan kristittynä paremmaksi ihmiseksi ja helpottaa sisäistämään kulloinkin käsiteltyä asiaa.

Toivon, että nautit artikkeleistani. Pyrin saattamaan ne mahdollisimman nopeasti julkaisukuntoon ja päivittämään niitä jatkuvasti sitä mukaa, kun tutkimukseni edistyvät. Ja vielä, jos niissä on virheitä, ovat ne ihmisen tekemiä. Älä siksi hylkää herralta tullutta, ettet joutuisi kadotukseen, vaan saisit iankaikkisen elämän.

Viitteet

1. Luomista tutkivasta tieteenalasta on perinteisesti käytetty nimitystä "kreationismi". Nykyään monet tiedemiehet kokevat tämän nimityksen käyttämisen epäsoveliaana, sillä "-ismi"-pääte tyypillisesti viittaa johonkin poliittiseen tai uskonnolliseen ideologiaan. Kreationismi sen sijaan on ideologioista riippumaton kokonaisvaltainen tieteellinen teoria, joka ei vaadi mitään erityistä maailmankatsomusta ollakseen pätevä, vaan perustuu yksinomaan biologiseen, geologiseen, astrologiseen ja historialliseen lähdeaineistoon. Siksi nykyään suositellaan käytettäväksi termiä "luomistiede" (engl. creation science). Olen tässä artikkelissa kuitenkin pitäytynyt kreationismi-termissä sen kunninarvoisan historian sekä tämän artikkelisarjan aiempien versioiden kunniaksi.
2. Olen kaavaillut kirjalleni nimeksi Ilveksistä & ihmisistä. Kaikki parantamiseen tähtäävä palaute on tervetullutta.
3. Esimerkiksi Uuden Suomen tuhansia Facebook-tykkäyksiä saanut blogini poistettiin.

Kirjoitettu: Joulukuu 2007
Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2014

(Takaisin etusivulle.)