Kreationismi — nykypäivän tiede.
Osa 7: Muutokset ihmisen eliniässä.

Varoitus! Tämä sivu kertoo tieteestä (kreationismistä) objektiivisesti nykytieteen valossa eikä siten käsittele evoluutiota tai muita uskontoja.

Raamattua tutkimalla voimme havaita, että ihmisten elinikä on maailman luomisen jälkeen jatkuvasti lyhentynyt. Kaikkien aikojen pitkäikäisin henkilö Metusalem eli 969 vuotta (I Moos, 5:27) ja hänen pojanpoikansa Nooakin vaikuttavat 950 vuotta (I Moos. 9:28-29). Kun ottaa huomioon maailman olleen vedenpaisumuksen aikaan olemass vasta noin 1656 vuotta, tämä luku on vieläkin mykistävämpi! Tämän jälkeen ovat ihmisten sekä keskimääräinen elinikä että eri sukupolvissa saavutetut, kulloisetkin ennätyseliniät laskeneet dramaattisesti. Modernin ajan ennätyksen on tehnyt nyttemmin edesmennyt ranskatar Jeanne Calment, jonka nykyaikana huikealta kuulostava 122 ja puoli vuotta tuntuu lähinnä vitsiltä verrattuna Vanhan testamentin kirkkoisiin. Pikainen laskutoimitus osoittaa Metusalemin ja Nooan eläneen lähes kahdeksan kertaa Calmentia kauemmin.

Ylempänä olen jo esittänyt tieteellisiä perusteluja tämän laskun selittämiseksi. Olen pyrkinyt osoittamaan, että geeniperinnön jatkuva rappeutuminen ja heikkeneminen on epäilemättä lyhentänyt elinikää. Myös tulvan jälkeinen elinolosuhteiden heikkeneminen ja ilmaston muuttuminen ovat epäilemättä vaikuttaneet asiaan, kuten edellisessä luvussa olen todistanut. Tämän lisäksi on kuitenkin löydettävissä useita muita syitä: uskon olevani ensimmäinen seuraavan näkökohdan esittänyt.

Maapallon pyörimisnopeus on nimittäin - kuka tietää - hidastunut sen pudotessa kiertoradallaan kauemmas Auringosta! Tällöin vuosi on tietenkin pidentynyt, ja siksi yhtä pitkään elänyt ihminen on sen jälkeen saavuttanut kuitenkin aiempaa vähemmän elinvuosia. Kuvitelkaa: Raamattu epäsuorasti kertoo meille vuoden määritelmän! Se ei suinkaan ole tietty määrä päiviä, joiden myötä vuodenajat tekevät tasaisen kierroksen, kuten vanhan ajan tiedemiehet sen määrittelivät. Se on Maapallon pyörähdykseen kuluva aika - ja se on suoraan Raamatusta, erehtymättömästä oppaastamme elämän tielle.

Mikäli teoriani pitää paikkaansa, sillä on tietenkin mullistavia vaikutuksia kreationistisen historian- ja muun ajoitustutkimuksen kannalta. Nämä muutokset ovat siinä määrin yllättäviä ja vallankumouksellisia, etten ole aivan epäröimättä valmis hyväksymään teoriaani todeksi; totisesti, epäröin pitkään ennen kuin päätin esittää todisteet - ja vieläkin epäilen niitä toisinaan. Uskon kuitenkin viime kädessä tämän olevan Jumalan minulle antama tehtävä.

Ensinnäkin, Nooa saattaa sittenkin olla maailman vanhin mies, ei suinkaan Metusalem. Nooa oli vedenpaisumuksen aikaan 600-vuotias (I Moos. 7:6), ja eli sen jälkeen vielä yli 300 uutta, pidempää, vuotat. Tässä vaiheessa meidän on tietenkin selvitettävä, kuinka pitkiä uudet vuodet oikein olivat. Jälleen Raamattu tulee avuksemme: Nooan poika Seem oli 98 Tulvan alkaessa. Tämän jälkeen hän eli vielä 502 vuotta. Koska tiedämme, että Maailmantulva heikensi elinolosuhteita kaikkialla Maapallolla huomattavasti, eikä kukaan voinut tulvan jälkeen elää yhtä kauan kuin sitä ennen eläneet, voimme päätellä Seemin kaikesta huolimatta eläneen lyhyemmän aikaa kuin isänsä. Tästä seuraa yksinkertainen matemaattinen laskutoimitus: Toisin sanoen, jos Seem eli lyhyemmän aikaa kuin Nooa, Uuden vuoden pituus on korkeintaan noin 3,3 kertainen verrattuna Vanhaan vuoteen. Koska kuolinikien ero lienee ollut huomattava, voitaneen sanoa Uuden vuoden olevan kestoltaan noin 2-3 vuotta Vanhan vuoden kestosta. Tämän perusteella voimme laskea maksimi- ja minimi-iät eräille merkittäville tapahtumille:[1] Kuten näemme, huomattava osa ihmisen eliniän ''lyhentymisestä'' johtuu todellisuudessa vuoden pitenemisestä. Kuitenkin myös rappeutumislajiutumisen ym. syiden vaikutus on satoja vuosia ja lyhentänyt elinikää edelleen murto-osaan Maailmantulvan jälkeisestä. Loppujen lopuksi emme kuitenkaan voi olla mistään näistä tiedoista ja pohdiskelemistani syistä täysin varmoja: kaikki tämä on nimittäin pohjimmiltaan Korkeammassa kädessä, ja Jumalan loppumattoman hyvyyden ja viisauden säätämää. Kenties lopullinen syy eliniän muutokseen on vielä kokonaan selvittämättä.


    Pohdittavaksi:
    Miksi tiedeyhteisö ei ponnisteluistaan huolimatta ole kyennyt nostamaan ihmisten elinikää    
    vedenpaisumusta edeltävälle tasolle?  

Viitteet

1. Olen näissä laskelmissani jättänyt tietoisesti kokonaan mielenhuomiotta sen mahdollisuuden, että Maapallon pyörimissuunta vaihtui. Tällöinhän vedenpaisumusta edeltävät vuodet voitaisiin itseasiassa laskea nykyvuosiin verrattuna ''negatiivisina''! Tämän vaihtoehdon tutkiminen on minulla kuitenkin vasta alkutekijöissään. Vietän jatkuvasti aikaa sekä kentällä että tieteellistä materiaalia, kuten Raamattua, tutkien, ja tulen julkaisemaan aiheesta lisähuomioita kunhan vain aineistoa kertyy.

Kirjoitettu: Tammikuu 2012
Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2014

(Takaisin etusivulle.)