Kreationismi — nykypäivän tiede.
Osa 3: Raamatun todistusvoima.

Varoitus! Tämä sivu kertoo tieteestä (kreationismistä) objektiivisesti nykytieteen valossa eikä siten käsittele evoluutiota tai muita uskontoja.

Toisin kuin evoluutiouskoiset väittävät, meidän ei tarvitse yrittää päätellä menneitä tapahtumia säilyneestä todistusaineisosta. Tämä on parhaimmillaankin arvuuttelua, joka nojaa sattumanvaraisesti säilyneeseen ja löytyneeseen suppeaan aineistoon sekä kulloiseenkin metodologiaan. Uuden lähdeaineiston ja metodologian myötä teoriat muuttuvat radikaalisti, sillä ne eivät koskaan edusta lopullista totuutta — ne ovat teorioita. Vain teorioita.

Lisäksi voidaan kyseenalaistaa, onko menneitä tapahtumia lainkaan mahdollista selvittää nykyisten perusteella. Jos poltat kirjan, et voi lukea sitä savusta. Kenties se olisi mahdollista, jos tuntisit kaikki tulipaloon vaikuttaneet voimat ja tutkisit palamisjätteet täydellisesti. Käytännössä tämä ei tietenkään ole mahdollista. Siksi toisekseen nykytiede tuntee kvanttimekaniikasta kumpuavan kaaosteorian. Sen mukaan on itse asiassa mahdotonta ennustaa tulevaa täsmällisesti, sillä kvanttitason tapahtumat ovat sattumanvaraisia ja ne voidaan ennakoida vain tilastollisesti. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuus on salattu ja vain Jumala tietää sen.

Mutta se tarkoittaa myös sitä, ettemme voi nykytilanteesta päätellä täsmällisesti systeemin aiempia tiloja. Jos yksi lähtötilanne voi johtaa lukemattomiin lopputuloksiin, yhteen lopputulokseen voidaan myös päätyä lukemattomista lähtötilanteista. Tietomme menneestä ovat siis loppujen lopuksi puhtaasti kihnaattisia. Nekin ovat vain eräänlaisia ''ennusteita''!

Kuten ensimmäisessä kappaleessa jo vihjaisinkin, meidän ei silti tarvitse vajota epätoivoon, vaikka evoluotinistit sitä toivovatkin. Epätoivoinen ihminen tekee epätoivoisia tekoja ja huonoja päätöksiä. Huonoin mahdollinen päätös on luopua Raamatun arvovallasta. Kerran luopunut kristitty ei voi tehdä parannusta vaan on kääntänyt selkänsä Herralle pysyvästi.[1] Päätös on huono sikälikin, että jos tiedemiehet vain vaivautuisivat avaamaan silmänsä, he voisivat lukea ratkaisun heidän mieltään piinaaviin arvoituksiin selkeällä suomen kielellä.

Meillä nimittäin on ainutlaatuinen silminnäkijöiden kirjoittama todistuskappale luomisesta, ihmiskunnan alkuhetkistä, maailmanhistoriasta, eläinlajien rappeutumisesta ja maailmanhistorian keskuksesta, Jeesuksen Kristuksen maanpäällisestä hallituskaudesta. Tämä erehtymätön ja autenttinen dokumentti on Raamattu. Jos Raamatun todenperäisyydestä haluaa varmistuksen, voi lukea vaikkapala Danielin kirjaa tai Johanneksen ilmestystä ja tarkkailla hieman ajankohtaisia tapahtumia. Kaikki Raamatun profetiat ovat tähän mennessä toteutuneet juuri silloin kuin niiden on ennustettukin toteutuvan ja sama linja jatkuu tälläkin hetkellä. Lopunajat ovat lähellä, joten Raamatun ajankohtaisuus on hyvin helppo tyhmemmänkin huomata. Viimeinen tuomio on lähellä! Rukoilen joka ilta evolutionistien puolesta, jotta hekin ottaisivat Jeesuksen sanan vastaan. Tiede on ollut väärässä ennenkin, Raamattu ei milloinkaan.

Taulukko 1. Raamatun ja tieteen vertailua.
Raamattu Tiede
Alkuperä Jumalan antama Ihmisen tekemä
Luotettavuus Sanasta sanaan totta "Parasta mitä meillä tällä hetkellä on"
Asiasisältö Erehtymätön "Itseään korjaava"
Koheesio Ristiriidaton Täynnä erimielisyyksiä ja kiistelyä
Ajallinen ulottuvuus Ollut olemassa aina Nuori
Ihminen Vapaa tahto Ei vastuuta
Moraali Oikea ja väärä Kaikki on sallittua
Iankaikkinen elämä Pelastus Helvetti
Lähde Tieto Rekonstruktio

Raamattu on Jumalan ilmoitusta, sanasta sanaan — ja kaikkein täydellisin Raamattu on Kuningas Jaakon Raamattu (King James Bible), joka on laadittu Pyhän Hengen johdatuksella täysin vailla katolista vaikutusta. Muut Raamatut ovat pelkkiä käännöksiä, eikä niihin siksi ole aina luottaminen. Käännös on kuitenkin aina käännös. Siksi kannattaa lukea KJB:tä. Samalla oppii vielä englantiakin, ja sehän on nykymaailmassa tärkeää muutenkin. Raamattu ei selitysteoksia kaipaa, Jumala osaa kyllä laatia kirjan, jonka tyhminkin lukija ymmärtää sellaisenaan. Raamatussa sanotaan Jumalan olevan aina oikeassa, ja koska Raamattu on Jumalan sanaa, myös Raamattu on oikeassa. Siksi toisekseen Raamatun tiedot ovat aina harmoaniassa oikean tieteen kanssa. On ilmeistä, että vielä jonain päivänä evolutionistit joutuvat unkonditionaalisesti tunnustamaan Raamatun ehdottoman, kirjaimellisen totuuden. Silloin Saatanan valta murentuu lopullisesti ja tiede palvelee jälleen oikeaa tarkoitustaan, Jumalan luomakunnan tutkimista.[2]


    Pohdittavaksi:
    Luotatko enemmin sanasta sanaan totta olevaan, yksiselitteiseen ja muuttumattomaan teokseen,    
    jonka Jumala on antanut ihmiskunnalle; vai oppiin, joka jatkuvasti joutuu muuttumaan koska  
    sen väittämät toistuvasti havaitaan tutkittaessa vääriksi?  

Viitteet

1. Heprealaiskirje, 6:4-6; 12:17: "Mahdotontahan on auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä, nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman voimia mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä voi toistamiseen johdattaa kääntymykseen — niitä, jotka nyt itse ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja nostavat hänet kaikkien pilkattavaksi! [...] Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi."
2. Voidaan tietenkin kysyä, mikä on tieteellisen tutkimuksen tarpeellisuus ja funktio ylipäätään, kun kerran Raamatusta saataisiin samat tiedot helpommin. Tällä hetkeellä oikean tieteen tärkein tehtävä ei niinkään olekaan tutkia luonnon olemusta (se selviää Raamatusta) vaan vastustaa darwinismin ja alkuräjähdysopin kaltaista eksytystä.

Kirjoitettu: 26. maaliskuuta 2015
Päivitetty viimeksi: 26. maaliskuuta 2015

(Takaisin etusivulle.)